Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.)

8,00

Εκδόσεις: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 1994
Σχήμα: 17 x 25 cm
Σελίδες: 174
Εξώφυλλο: Απλό