Νικόλαος Καπιάνος, Νοταριακές Πράξεις, Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576)

8,00

Εκδόσεις: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών 2008
Σχήμα: 17 x 24 cm
Σελίδες: 208
Εξώφυλλο: Απλό