Η Επικοινωνία στο Βυζάντιο

8,00

Εκδόσεις: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 1993
Σχήμα: 18 x 25 cm
Σελίδες: 756
Εξώφυλλο: Απλό